הדרכת בטיחות כללית בעבודה

מתכונת ההדרכה

בהתאם לדרישות הלקוח

תעודה

אישור מעבר הדרכת בטיחות שנתית

מיקום

"במבי - ההמכללה לבטיחות ונהיגה"

על פי "פקודת הבטיחות בעבודה", תקנות "מסירת מידע לעובדים": "מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם (להלן – הדרכה), באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה, בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא חשוף; מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה".

הדרכת בטיחות בעבודה מועברת על ידי ממונה בטיחות בעבודה ומדריך מקצועי המוסמך על פי חוק.

בסיום ההדרכה, מונפקת תעודה המעידה על קיום ההדרכה בחברה ועל מעבר בהצלחה של העובדים, התעודה ניתנת בהתאם לאישור משרד התמ"ת.

 • מושגי יסוד בבטיחות וגיהות.
 • חוקים ותקנות -הדרכת עובדים בטיחות בעבודה כללי   
 • הגורם האנושי 
 • האחריות לקיום הבטיחות במפעל- מי אחראי?
 • ציוד מגן אישי (נעלים ,כפפות, משקפים, כובע, מגני אוזניים)
 • בטיחות בסביבת העבודה
 • סיכוני נפילה מגובה
 • הדרכות בטיחות באש
 • סיכוני חשמל
 • סיכוני רעש
 • בעיות ארגונומיה
 • עבודה בסביבה של חומרים מסוכנים

** ניתן ואף רצוי להתאים את ההדרכה על פי דרישות הלקוח ומאפייני המפעל.

השתתפות בכל שעות ההדרכה

לפרטים נוספים ולהרשמה:

הדרכת בטיחות כללית בעבודה

באפשרותכם גם למלא פרטיכם ואנו ניצור קשר בהקדם:

שניפגש? > מלאו פרטיכם : )