קורס מדריך עבודה בגובה

מתכונת ההדרכה

7 ימים

דרישות קבלה

מנהל עבודה בבניה
ממונה בטיחות בעל אישור כשירות בתוקף בשנתיים שקדמו להכשרה לפחות
בעל ניסיון מוכח במגוון תחומי הגובה ובשימוש בציוד מגן אישי בשנתיים
האחרונות לפחות (ההסמכה להדריך הינה בתחום הניסיון המוצהר בלבד) חתימה על הצהרת בריאות

מיקום

"במבי - ההמכללה לבטיחות ונהיגה"

תעודה

תעודת מדריך עבודה בגובה בתוקף לשנתיים
רישום במרשם נותני השירות של משרד העבודה
אישור 7 ימי כשירות לממונה בטיחות

ימי כשירות

[ ? ]

החל מה – 1.1.2020 ע"פ הנוהל החדש, קורס מדריך לעבודה בגובה הינו קורס בן 7 ימים המקנה למשתתף הקורס תעודת מדריך ורישום במרשם המדריכים של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

בתום הקורס ובמידה והחניך עבר את המבחנים הדרושים, ורק לאחר שקיבל תעודת מוסמך ונרשם במרשם, רשאי התלמיד להדריך עובדים לעבודה בגובה.

קישור למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בנוגע לדרישות למדריך עבודה בגובה

מטרת הקורס: הענקת כלים לביצוע הדרכות בנושא תכניות הלימוד לעבודה בגובה בהתאם לתוכנית אשר אושרה ע"י אגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת.
אוכלוסיית היעד: ממונה בטיחות, מנהלי עבודה, עובדים אחרים בעלי ניסיון מתאים, כנדרש בתקנה 48 (א)(2) בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-

 1. נוכחות מלאה בכל שבעת ימי ההדרכה
 2. מעבר בהצלחה של מבחן עיוני ומעשי
 3. חוות דעת מדריך
 4. במידה והתלמיד נכשל במבחן המסכם, יהיה רשאי למועד ב' פעם אחת בלבד, במועד שייקבע על ידינו ובלבד שלא יחלפו 3 חודשים מהמועד הראשון.
 5. תלמיד אשר נכשל במבחן החוזר, לא יהיה זכאי לבקש להבחן פעם נוספת, אלא אם השתכנע מפקח עבודה ראשי בנסיבות המקרה והחניך קיבל על כך אישור חריג בכתב.

הקורס מתבצע בכפוף לאישורנו כמוסד מאושר לעבודה בגובה ועפ"י תכנית של אגף הפיקוח על העבודה.

 • מבוא וציוד מגן אישי
 • סולמות
 • גגות
 • במות הרמה
 • סלים
 • קונסטרוקציות
 • פיגומים
 • חלל מוקף
 • הדרכה טובה
 • מבחן עיוני ומעשי

לפרטים נוספים ולהרשמה:

קורס מדריך עבודה בגובה

באפשרותכם גם למלא פרטיכם ואנו ניצור קשר בהקדם:

שניפגש? > מלאו פרטיכם : )