קורס נאמני בטיחות בסיסי

מתכונת ההדרכה

24 שעות- 3 ימים

דרישות קבלה

בגיר (מעל גיל 18)
חבר בוועדת הבטיחות המפעלית

תעודה

תעודת נאמן בטיחות מטעם המכללה, בפיקוח מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

מיקום

"במבי - ההמכללה לבטיחות ונהיגה"

קורס נאמני בטיחות נועד להקנות ידע בסיסי בנושאי בטיחות, על מנת שהעובד יוכל לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות במפעל, על מנת לפעול לשיפורם.
להכשיר את המשתתף כנאמן בטיחות שיוכל להפיץ ידע בסיסי בתחומי הבטיחות וגיהות בין חבריו לעבודה. הקורס מיועד לסגל מקצועי ולעובדים במפעל.

לשון החוק:

חובות וסמכויות נאמן הבטיחות עוגנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד (1954(בסעיף 22, לאמור: "ואלה חובותיו וסמכויותיו של נאמן בטיחות:

1. לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות ולפעול למען שיפורם

 1. להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגיהות

  3. להודיע בכתב למעביד או לבא-כוחו על ליקויים בשטח הבטיחות והגיהות; העתק מכתב ההודעה יימסר ביד או בדואר רשום למפקח עבודה אזורי

  4. לעיין בכל פנקס, תעודה, דין וחשבון או כל מסמך אחר הנוגעים לבטיחות ולגיהות שחובה לנהלו, לקיימו או להגישו לפי חיקוק שיבוצעו בידי שר העבודה.

  5. להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל".  

השתתפות בכל שעות ההדרכה

מעבר בהצלחה של מבחן עיוני

 • מבוא לתורת הבטיחות בארגון
 • תפקידי נאמן בטיחות במפעל
 • ועדת בטיחות ופועלה
 • ארגון הבטיחות והגיהות במפעל
 • עקרונות הגנת מכונות
 • ארגונומיה
 • הכרת סיכוני החשמל הקיימים
 • סיכוני האש ומתן פתרונות כיבוי ראשונים
 • הכרת משטחי העבודה
 • שימוש נכון בציוד מגן אישי
 • טלטול ואחסון חומרים
 • מעברים ודרכי גישה שונים
 • תנאים סביבתיים
 • מעבר אודות דוחות וסקרי סיכונים שונים ועוד…

** הקורס מאושר ומפוקח על ידי משרד הכלכלה
הקורס ניתן לביצוע אצלנו באזה"ת כנות או כהדרכה פנים מפעלית אצל הלקוח.

לפרטים נוספים ולהרשמה:

קורס נאמני בטיחות בסיסי

באפשרותכם גם למלא פרטיכם ואנו ניצור קשר בהקדם:

שניפגש? > מלאו פרטיכם : )