מדריך עבודה בגובה

מהי ההכשרה הדרושה לקבלת ההסמכה כמדריך? אילו סוגי קורסים מוסמך המדריך להעביר? היכן יכול ללמד ולמי מתאימה ההכשרה שהוא מעביר ועוד…

מדריך עבודה בגובה – אוכלוסיית היעד
כל אדם המעוניין לעבוד במקצוע של מדריך עבודה בגובה, חייב להימנות על אוכלוסיית היעד המתאימה לקורס, כפי שהגדיר אותה משרד הכלכלה:

 • ממוני בטיחות
 • מנהלי עבודה
 • עובדים אחרים בעלי ניסיון מתאים כנדרש בתקנות – כשנתיים ניסיון מוכח בתחום העבודה בגובה.

לאחר שעמד בדרישות הסף של משרד התמ”ת, עליו ללכת לאחד מבתיה”ס המאושרים להדרכת מדריכי עבודה בגובה על ידי משרד הכלכלה, ולעבור בהצלחה את הקורס.
משך הקורס הינו 5 ימים – כ-43 שעות לפחות.

קורס מדריכי עבודה בגובה
קורס מדריכי עבודה בגובה, מכשיר מדריכי עבודה בגובה לשמונה הנושאים הבסיסיים בתקנת העבודה בגובה: :

 • מבוא כללי  (הכרת הציוד ועוד)
 • סולמות (נייח/ נייד)
 • פיגומים (ממוכן/ זקיפים)
 • במות הרמה
 • סלי הרמה
 • גגות (שביר, חלק, משופע)
 • קונסטרוקציות
 • מקום מוקף
לאחר שעבר בהצלחה את הקורס, מקבל המדריך תעודת מדריך לעבודה בגובה, המאושרת על ידי משרד הכלכלה. 

כעת יכול המדריך להעביר קורסים במסגרת בית ספר לעבודה בגובה או במסגרת “פרילנסר” הן בשטח ביה”ס. לחלופין יכול המדריך להעביר קורסים בשטח המפעל, זאת בתנאי שיש ברשות המפעל כיתה מסודרת לחלק העיוני וכן את הציוד הנדרש בחוק להעברת החלק המעשי.

ההכשרה שמעביר המדריך מתאימה כמובן לכל מי משעוניין לעבוד בגובה על פי התקנה.  

מי משעוניין לבדוק האם המדריך שלו מאושר על פי משרד התמ”ת להיות מדריך לעבודה בגובה, יכול להכנס לאתר משרד התמת ולהקליד את ת.ז המדריך. במידה והמדריך מאושר לעבודה בגובה, יעלו פרטיו ותוקף התעודה שברשותו. 

שניפגש? > מלאו פרטיכם : )