מעוניינים למזער תאונות בשטח המפעל?

יחסי הגומלין בין מלגזה, הולך רגל ומשאית בשטח המפעל כנסו לכתבה לתשובות המלאות

מניעת תאונות בשטח המפעל
 
שטחי הפעילות במפעלים מתאפיינים בפעילות צפופה של משתמשים היכולים לפגוע ואף להיפגע.
עיקר המשתמשים בשטחי הפעילות הם הולכי רגל, מלגזות, משאיות ורכבים אחרים. משתמשים רבים אלו בשילוב עם גורמים כמו: הצפיפות במפעל, אופי הפעילות, תשתיות פגומות, רעש וחוסר בהנחיות ברורות,
הם הם המפתח ליצירת מוקדי סיכון לפגיעה באדם ובציוד.
 
על מנת להקטין ואף לבטל אפשרות של תאונות בשטח המפעל, נדרש לפעול על פי הפעולות הבאות:

א.      להבטיח תשתיות נסיעה בטוחות.
ב.      לקבוע מסלולי נסיעה ייעודיים לרכב ומסלולי הליכה ייעודיים להולכי הרגל.
ג.        לקבוע מקומות מסומנים ומוגדרים לטעינה ופריקה.
ד.      להקפיד על שילוט מתאים.
ה.      לדאוג לתאורה מתאימה בשעות החשיכה.
ו.        להקטין ככל האפשר את השטחים הגורמים לשדה ראייה לקוי כתוצאה מאכסון גבוה.
ז.       לאפשר אמצעים לביצוע משימות עבודה בגובה בסלי הרמה על פי הנהלים.
ח.      לבצע השתלמויות והסברה בנושאי בטיחות תוך מתן דגש על אופי הפעילות במפעל לכלל העובדים (כולל הולכי רגל ועובדי מטה)
ט.      לעודד עובדים לדווח על מפגעים.
י.        לשמור על תקינות כלל סוגי הרכב.

יש לשים לב לנקודות חשובות אלו:
–          מפעיל המלגזה נדרש להיות הסמכות הבלעדית הקובעת היכן תתבצע הפריקה והטעינה תוך מתן דגש על אבטחת החנייה (סדר עצירה) והימצאות הולכי רגל בסביבתו.
–          נדרש לקבוע נוהל התנהגות לנהג המשאית בזמן פריקה וטעינה, היכן ימצאו מפתחות הרכב והיכן ישהה הנהג.
–          בגמר העמסת הרכב ולפני יציאתו לדרך יש להבטיח את המטען.
 
זכור!!
האחריות לעבודה על פי ההנחיות ועל פי החוק, מוטלת על מנהל המפעל!
חוסר בהנחיות ברורות בנושאי הבטיחות עלול לגרום לתאונות במקום ובזמן בלתי צפויים!

שניפגש? > מלאו פרטיכם : )