ניהול סיכונים במקום העבודה

מה זה ניהול סיכונים? בשביל מה צריך את זה? מי אחראי על כך במקום העבודה? מהו ביצוע סקר סיכונים?

ניהול סיכונים (risk management)  הינו תהליך רב שלבי מובנה , מקצועי, מורכב ושיטתי לזיהוי, להערכה ולבקרה של סיכונים במטרה לבטלם או לפחות לצמצמם במידת האפשר.

שלבי תהליך ניהול הסיכונים הם:

 • זיהוי גורמי-סיכון: חיזוי, איתור ותיעוד גורמי הסיכון הקיימים באתר או בתהליך.
 • ניתוח סיכונים: מיצוי תרחישי תאונה או תקרית אפשריים, לאחר זיהוי נוכחותם של גורמי-סיכון; הערכה של הסבירות להתרחשות תאונות או תקריות עקב קיומם של גורמי-הסיכון; הערכה של תוצאות התאונות או התקריות, אם יתרחשו; חישוב אינטגרטיבי של רמת הסיכון הנגזרת מן ההערכות הקודמות.
 • הערכת סיכונים: פרשנות של תוצאות ניתוח סיכונים, בדרך של הערכת המשמעות הערכית, הציבורית, הכלכלית והמדינית או הפוליטית של הסיכונים.
 • בקרת סיכונים: בחירה והפעלה של אמצעים לביטול סיכונים או להפחתתם. לדוגמא, אמצעים לגילוי, לזיהוי, לניטור, להתרעה ולנטרול.

** אתר המוסד לבטיחות וגהות

כמה הגדרות לפני שנתחיל…

הגדרה בטיחות:

מדע העוסק במניעת תאונות על ידי השליטה בגורמי הסיכון וסילוק המפגעים. מקום עבודה מוגדר כבטוח כאשר כל הסיכונים:

 • זוהו
 • הוערכו
 • טופלו והובאו לרמת סיכון נמוך המכונה ” סיכון קביל”


הגדרה גורם סיכון:

גורם שיש בו פוטנציאל לגרימת פגיעה בבריאות או נזק אחר לאדם, לרכוש או לסביבה.
הבהרה:הגורם יכול להיות פיסיקלי, ביולוגי, ארגונומי או אחר, וכן מתקן, חומר, תהליך, מצב של מערכת, מצב בריאות או התנהגות בריאותית.
דוגמאות לגורם סיכון: חשמל, חלון-זכוכית, רעש, עישון.
  ** אתר המוסד לבטיחות וגהות

הגדרה מפגע:

מצב או מכשול הצפוי לגרום פגיעה בבריאות לאדם או נזק לרכוש או לסביבה.
הבהרה: בתחום הבטיחות, בגורם סיכון יש תועלת, ואילו מפגע נבדל מגורם סיכון בכך שאין בו כל תועלת ולכן חובה לסלקו או לתקנו.
דוגמאות למפגע: כבל-מתח חשוף, חלון-זכוכית שבור.
  ** אתר המוסד לבטיחות וגהות
 
סקר מפגעים הינו תהליך שיטתי של איתור מפגעים במקום שבו מתקיימת או מתוכננת פעילות.

תחילה יש לבצע סקר מפגעים על מנת לסלק את המפגעים הקיימים או לתקנם באופן מיידי. 

התהליך הנדרש לביצוע סקר מפגעים:

הכנת הסקר   —>  ביצוע דיון תיעדוף  — > הצגת סטטוס מפגעים חודשי —>  הצגת מפגעים חדשים (מדו”ח נאמן בטיחות ודיווח של אנשי היחידה) — > ביצוע תיעדוף לכל המפגעים לאחר הוספת המפגעים החדשים     —>  הגדרת אחריות ולו”ז לטיפול במפגע.
 
1.       עריכת סקר מפגעים בכל מחלקה או אגף (רצוי טרם הכנת תוכנית לניהול הבטיחות). הסקר יבוצע על ידי:

א.      ממונה/ נאמן בטיחות
ב.      מנהלי עבודה רלוונטיים
ג.       נאמני בטיחות רלוונטיים

2.       לאחר הכנת הסקר נדרש לקיים דיון בנושא סקר מפגעי המחלקה ולדרג את המפגעים על פי חשיבות, חומרה ועלות- יבוצע באישור מנהל המפעל.
3.       בכל חודש נדרש להציג בוועדת הבטיחות סטטוס טיפול במפגעים.
4.       מפגעים חדשים (מדו”ח נאמן הבטיחות) יועלו בוועדת בטיחות יכנסו לדרוג הקיים.
 
  לאחר סילוק המפגעים הקיימים יש לעבור לסיכונים הקיימים (סיכון= גורם שיש בו פוטנציאל לגרימת פגיעה בבריאות או נזק אחר לאדם, לרכוש או לסביבה) ולבצע תהליך הנקרא סקר סיכונים.

תהליך ביצוע סקר סיכונים
 
לוח 1: טבלה מקובלת להערכת סיכונים של תרחישים (“לוח החלטה”)

לוח זה הינו דוגמה בלבד וכל מפעל יפעל עפ”י השיטה המתאימה לו או הקיימת

למטרת הערכה של סיכונים, נהוג להשתמש בלוח החלטה כדוגמת המוצג להלן (יש גרסאות נוספות וניתן להתאים את הלוח למפעל). שימוש בלוח כדוגמת זה מאפשר קביעת רמת סיכון קביל .
 

** אתר המוסד לבטיחות וגהות

מעוניינים לראות סקר סיכונים לדוגמא? לחצו פה 

מי רשאי לערוך סקר סיכונים?
 
סקר סיכונים במפעל יבוצע על ידי  ממונה בטיחות  או איש מקצוע אחר. ממונה הבטיחות יכול להיות פנים מפעלי ובכך בעל יתרון שכן מכיר את המפעל, את מהות העבודה, את הסיכונים הקיימים ואת אופן ההתנהלות. לחלופין, סקר הסיכונים יכול להיות מבוצע על ידי ממונה בטיחות שהתמנה על ידי בעל המפעל לצורך ביצוע הסקר- ממונה בטיחות שאינו נמנה כחלק מצוות ההנהלה של המפעל.
ממונה בטיחות חיצוני יכול להיות בעל יתרון בכך שמגיע לביצוע הסקר מעמדה ניטראלית, ללא הכרות מוקדמת, ללא השפעות מצד ההנהלה ואו העובדים ובכך בעל ראייה שונה וכוללת יותר  שכן “מה שרואים משם לא רואים מכאן”.
 
כל חברה מחויבת בביצוע סקר סיכונים, על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה [תוכנית לניהול הבטיחות] התשע’ג 2013. יחד עם זאת, לא כל חברה מחויבת בהחזקת ממונה בטיחות.  הקריטריונים להחזקת ממונה בטיחות מוגדרים בחוק וכן ההחלטה נתונה ל החלטת מפקח עבודה אזורי.
 
המרכז לבטיחות ונהיגה במבי מבצע סקרי סיכונים למפעלים ולאחר מכן בונה תוכנית מסודרת יחד עם צוות ההנהלה למזעור הסיכונים ולשיפור רמת הבטיחות במפעל.

כמו כן, המרכז לבטיחות ונהיגה במבי מספק שרותי ממונה בטיחות למפעלים ושירותי ייעוץ בטיחות ובכלל זה נותן חבילות שירות חודשיות התפורות באופן אישי ללקוח.

חבילות השירות  כוללות:

 • שירות יועץ/ ממונה בטיחות
 • קורסים לעבודה בגובה
 • קורסים למלגזה
 • קורסים למכונה ניידת
 • קורסים לנהיגה על טרקטור
 • קורסי בטיחות (אש, חומ”ס, עזרה ראשונה, ציוד מגן אישי ועוד)


** החבילה נתפרת בהתאם לצרכי הלקוח לאחר פגישה וסיור במפעל.
 
 
בברכת עבודה בטוחה!

 
צוות המרכז לבטיחות ונהיגה במבי

שניפגש? > מלאו פרטיכם : )