ריענון מלגזה- מה זה? למה זה חשוב? ומי צריך לעבור אותו?

לאחר התחלת העבודה במפעל בתור מלגזן, על פי חוקי משרד הכלכלה, על כל מלגזן לעבור ריענון שנתי למלגזנים אחת לשנה וזאת באחריות מנהל המפעל.

ריענון מלגזה- מה זה ומי חייב לעבור אותו?
 
מלגזן הוא מי שעבר קורס מלגזה בן יומיים, עבר מבחן עיוני ומבחן מעשי פנימיים של בית הספר וקיבל מרשות הרישוי היתר נהיגה על מלגזה. היתר המלגזה הינו היתר קבוע ואינו מותנה בחידושו.
 
מה השלב הבא?

לאחר התחלת העבודה במפעל בתור מלגזן, על פי חוקי משרד הכלכלה (משרד התמ”ת לשעבר), על כל מלגזן לעבור ריענון שנתי למלגזנים אחת לשנה וזאת באחריות מנהל המפעל. (הריענון אינו מתנה את הרישיון!)
 
להלן התקנה:
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ”ט 1999 קובעות:
מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם, באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה, בהתאם לתפקידו ולסיכונים להם הוא חשוף. מחזיק במקום העבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה.  
 
למה כל כך חשוב לקיים את הריענון ?

 • כדי לעמוד בדרישות החוק.
 • כיון שבקורס מלגזה לומדים על סיכונים כללים והפעלת המלגזה באופן כללי. בריענון ניתנת ההזדמנות לעובדים ללמוד על הסיכונים הספציפיים והמיוחדים הקיימים במפעל בו הם עובדים ויינתנו להם הכלים למזער ולהימנע מהם.
 • למרות תהליך ההכשרה שעובר כל מפעיל, ככל שעובר הזמן אנו מתרחקים מהחומר שלמדנו והופכים לפחות רגישים ולעיתים גם פחות זהירים.
 • כדי לחזור ולהזכיר לעובדים מה הם הרגלים נכונים בנהיגת מלגזה, פריקה וטעינה של סחורה, עצירה עמידה וחנייה  במלגזה והתחשבות בגורמים נוספים במפעל.
 • כדי להביא לידיעת העובדים חוקים ותקנות חדשים שיצאו, כאלו שהם אינם מודעים להם.
 • כדי לנתח תאונות מלגזה שקרו לאחרונה ולוודא כי לא יקרו בשנית.
 • כדי לתת מענה מקצועי ויעיל לשאלות ונושאים לא ברורים לעובדים.
 • במידה ותתרחש תאונה במפעל, יבדקו האם מנהל המפעל ועובדיו עמדו בחוקי משרד הרישוי ומשרד הכלכלה (משרד התמ”ת לשעבר).

 
מה עושים בריענון?
על פי החוק, אורך הריענון הינו שלוש שעות אקדמאיות והריענון הינו עיוני בלבד.
לריענון נושאים קבועים ועליהם מתווספים נושאים נוספים בהתאם לדרישות הלקוח:
חידושים בתקנות התעבורהופקודת הבטיחות

 • בטיחות בהפעלת מלגזה
 • הסיכונים בהפעלת המלגזה
 • הכוחות הפועלים על המלגזה
 • תח”ש (תחום חוסר שליטה) והתנהגות במצב חירום (התהפכות המלגזה)
 • טיפול ואחזקה
 • ניתוח תאונות
 • טעינה ופריקת מטען
 • כללי הבטיחות בהרמת אדם בסל אדם
 • גורמי תאונה ואיבודי שליטה

 
בסיום הריענון, מועבר מבחן בקיאות קצר לעובדים על מנת לוודא הטמעת החומר הנלמד וכן שהוא הובן כראוי על ידי העובדים.
 
בהתאם לדרישות הלקוח, יכול המרכז לבטיחות ונהיגה “במבי” להוסיף לחלק העיוני, גם ריענון מעשי ובו לתרגל עם העובדים את הנושאים העיוניים שנלמדו בכיתה, זאת על מנת להמחיש את הסכנות המצויות במפעל וללמד את המלגזנים הלכה למעשה כיצד להימנע מהסיכונים הקיימים וכיצד להתחשב בעוברי האורח במפעל ובגורמים הנוספים הנמצאים בו.
 
 
נשמח לענות על כל שאלה!
 
צוות המרכז לבטיחות ונהיגה “במבי”

שניפגש? > מלאו פרטיכם : )