15 כללים לנהיגה נכונה ובטוחה על המלגזה

15 כללי ברזל לנהיגה בטוחה במלגזה, מה יש לעשות כל בוקר טרם העלייה למלגזה ועוד…

1.       בדיקות שיש לבצע טרם הנעת המלגזה ולאחר הנעה

 • יש לבדוק תקינות המלגזה, בדגש על הגה ובלמים.
 • יש להתניע את המלגזה אך ורק ממושב מפעיל או מקום ההפעלה המיועד לכך.
 • יש לוודא שבלם החנייה מופעל.
 • יש לבדוק נזילות שמן/ מים.
 • יש לחגור חגורת בטיחות, במידה ומותקנת ולהקפיד על ישיבה נכונה.
 • יש לוודא שידית ברירת כוון הנסיעה במצב ביניים.
 • יש לוודא שאין אנשים בקרבת המלגזה.

        עם התנעת המנוע יש לבדוק שכל המחוונים ונוריות האזהרה מציינות פעולה תקינה של המלגזה.

2.       הימנע משיחה בטלפון הנייד.
3.       בנסיעה לאחור יש לוודא שהשטח עליו אתה נוסע נקי מאדם ומציוד,
4.       מתן מבט ישיר ולא דרך מראות.

5.       חנייה בטוחה:

 • הבא את המלגזה למצב של עצירה מוחלטת.
 • העבר את ידית ברירת כוון הנסיעה למצב ביניים (ניוטרל).
 • הנמך את המזלגות עד הקרקע ( פרוק לחץ)
 • הטה את התורן קדימה עד למגע של קצה המזלג בקרקע.
 • הכנס את שיני המלגזה לתוך משטח או למקום בולט.
 • דומם את המנוע והוצא את המפתח

 
6.       נסיעה עם מטען

 • הקפד על יציבות המטען על הקלשונים.
 • מצא משטח הרמה תקין.
 • וודא מטען יציב.
 • במידת הצורך קשור את המטען.
 • סע עם המטען קרוב לפני הקרקע.

7.       נהיגה והעמסה:בזמן העמסה ופריקה של המטען יש לסובב את גלגל ההגה ביד אחת, ובתפוח ההגה כאשר היד השנייה מפעילה את ידיות מערכת ההרמה.

8.       נסיעה במדרון תלול וכששדה הראייה חסום, תתבצע בנסיעה לאחור.

9.       יש לקחת בחשבון השפעות מרכז הכובד של המלגזה בעת הרמת מטען ופניות.

10.   יש לצמצם ככל האפשר שדה ראייה מוגבל11.    מעברים נמוכים: יש להקפיד על נסיעה עם תורן התואם את גובה המשקוף/ תקרה ומערכות חשמל ומים.

12.   יש להתחשב עם זריקת זנב המלגזה, בזמן הפניית ההגה, תוך שימת דגש בנסיעה במקומות צרים.

13.   בעת נהיגה על מלגזה, על שני הידיים להימצא על גלגל ההגה.
 
14.   בדיקות שיש לבצע לאחר נסיעה

 • אבטחת המלגזה בחנייה.
 • הפרדת יריעות ניילון שנתפסו בגלגלי הרכב.
 • מילוי מכלי הדלק או טעינה חשמלית.
 • דיווח על תקלות.

15.   הרמת אדם בסל הרמה תיעשה:

 • יש לוודא כי הסל תיקני ובעל אישור בודק מוסמך.
 • המלגזה תועמד בשטח אופקי ותאובטח מפני תזוזה מקרית.
 • יוצבו מחסומים ושלט אזהרה למקרה שכלי רכב יעבור בקרבתה.
 • יובטח שאנשים לא יעבדו, לא ימצאו ולא יעברו מתחת לסל כשהוא מורם.
 • על נהג המלגזה להחזיק רישיון למלגזה עם וותק של שנה אחת לפחות.
 • המשתמש בסל מחויב בתעודה המסמיכה לעבודה בגובה – סלי הרמה ובציוד המתאים.
 • מפעיל המלגזה יימצא במושב הנהג של המלגזה כל עת שאדם נמצא בסל.
 • מפעיל מלגזה ישמור על קשר עין עם העובד הנמצא בסל כל עוד הוא מצוי בו.
 • אין לנוע עם המלגזה כאשר יש אדם בתוך סל ההרמה.
 • יש לבצע רישום הפעלה של סל ההרמה על ידי אחראי בשטח.

16.   ת.ח.ש (תחום חוסר שליטה) : המרחק שהרכב עובר בזמן תגובה.זמן התגובה הממוצע לנהג הינו ¾ שנייה.ניתן להקטין את תחום חוסר השליטה של הנהג,

        על ידי פתיחת מרחב שדה הראייה. ערנות הנהג ושמירת מרחק משטח חסום.

זכור!!מרחב הפעילות של המלגזה מהווה 360 מעלות ולכל הכיוונים בהתרעות קצרות המהווים סיכון גבוה לכל משתמשי הדרך- סע בזהירות!

שניפגש? > מלאו פרטיכם : )