קורס מכונה ניידת

מתכונת הקורס

10 שעות עיוני
24 שעות מעשי

דרישות קבלה

תעודה

היתר להפעלת מכונה ניידת אופנית ברישיון הנהיגה בפיקוח משרד התחבורה

מיקום

"במבי - ההמכללה לבטיחות ונהיגה"

מכונה ניידת הינה  שם כולל לקבוצת כלי רכב מיוחדים המיועדים לביצוע עבודות ולא לגרירה.

נוסח תקנה 39 (א) ט': " לא ינהג אדם מכונה ניידת אופנית אלא אם כן קיבל הדרכה לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי ומאת גוף שאישרה לכך, וניתן לו היתר מאת רשות הרישוי לנהוג מכונה ניידת כאמור"

מכונה ניידת כוללת בתוכה כלים כגון: שופל (יעה אופני), בובקט (יעה אופני זעיר), מחפרון, קומביין, קטפת כותנה ועוד רבים, זה"כ 144 כלים נכללים תחת ההגדרה של מכונה ניידת.

 • נוכחות בכל שעות הלימוד
 • מעבר בהצלחה של מבחן עיוני ומבחן מעשי
 • אישור רשות הרישוי

במסגרת החלק העיוני נלמדים הנושאים הבאים:

 • דיני תעבורה ונהלים
 • הכרת המכונה
 • בטחון בפעולה
 • בטיחות בהפעלת המכונה וכלים חקלאים
 • טיפול ואחזקה במכונות חקלאיות

במסגרת החלק המעשי נלמדים הנושאים הבאים:

 • עקרון הנהיגה- אופני
 • נהיגה והפעלה של הציוד הנלמד- 3 כלים לפחות
 • טיפול ותחזוקה

שניפגש? > מלאו פרטיכם : )