שאלות נפוצות – קורס נאמני בטיחות

מי מחוייב בקורס נאמנים?

קורס נאמני בטיחות הינו קורס המכשיר עובדים ומנהלים מקצועיים במפעלים וחברות לשמש כנאמני בטיחות וכחברי ועדת הבטיחות המוקמות במפעלים שבהם מועסקים מעל 25 עובדים.
צורך זה בוועדות בטיחות אינו מגיע כהמלצה למפעלים. זאת חובה חקוקה שעל מקומות העבודה לאכוף ולבצע אותה.
ע”פ התקנה יש לכנס ועדת בטיחות 8 פעמים בשנה, הועדה צריכה להיות מורכבת מ 50% עובדים ו 50% הנהלה – כל חברי ועדת הבטיחות חייבים לעבור קורס נאמני בטיחות.

למה הקורס חשוב?

קורס נאמני בטיחות הוא קורס מחייב, אבל למה הוא באמת נדרש?
ישנו הסבר הגיוני ופשוט לגמרי. ועדות הבטיחות נועדו בשביל העובדים, על מנת שיבחנו את תנאי עבודתם, לבדוק את חשיפתם לסיכונים במפעל (אם קיימים) ולאפשר להם לשנות, לתקן ולהשיג תנאי עבודה טובים וראויים יותר.
כך בעצם פוקחים את העיניים והתודעה לעובדים ומאפשרים להם להיות חלק פעיל וחושב בעבודה.
וועדות הבטיחות שמאוישות על ידי נאמני בטיחות מקצועיים, טובות מאוד גם לבעלי המפעלים והעסקים שהרי מתן פתרונות לבעיות בעלות היבט בטיחותי מצילות אותם מסכנות ותאונות במקום העבודה, פגיעה בעובדיהם וכמובן מורידות את הסיכונים לקבלת תביעות פתאומיות או קנסות מצד הרשויות המפקחות.

מה התפקיד של נאמן בטיחות בחברה?

הקורס נועד להקנות ידע בסיסי בנושאי בטיחות, על מנת שהעובד (הנאמן) יוכל לעמוד על תנאי הבטיחות והגהות במפעל, על מנת לפעול לשיפורם.
נאמן הבטיחות הוא בעצם משמש כעוד “זוג עיניים” נוספות בשטח הארגון בנוסף לממונה הבטיחות/המנכ”ל/מנהל הייצור/מנהל האחזקה.וכו’…
הקורס נועד להכשיר את המשתתף לכך שיוכל להפיץ ידע בסיסי בתחומי הבטיחות וגהות בין חבריו לעבודה.
 הקורס מיועד לסגל מקצועי, לעובדים במפעל ולכל מי שעתיד להשתתף בוועדות הבטיחות המפעליות

האם מדובר ב 3 ימים ברצף?
במידה ואת הקורס עוברים בשטח המכללה הקורס נערך ב 3 מפגשים, ב 3 שבועות עוקבים (אחת לשבוע למשך שלושה שבועות בין השעות 8:00-16:00.
במידה והארגון מעוניין שנעביר את הקורס לקבוצת משתתפים אצלו בשטח הארגון – התנהלות ואורך הקורס יבוצעו לפי בקשת המעסיק ובהתאם לצרכיו.
סה”כ אורך הקורס חייב להיות 24 שעות

האם אפשר להחסיר מפגש בקורס נאמני בטיחות?
במידה ומחסירים מפגש מסיבה כזו או אחרת מוצדקת – מהם הפתרונות?

באופן כללי אסור להפסיד שום מפגש בקורס.
במידה ומסיבה כזו או אחרת מפסידים את המפגש הראשון בקורס – יש להירשם לקורס הבא בתור ולא תהיה אפשרות ללמוד בקורס הנוכחי.
במידה ומפסידים את המפגש השני או השלישי בקורס – ניתן  יהיה להשלים את המפגשים הללו בקורסים הבאים שיפתחו במכללה בהתאם ליום שהמשתתף החסיר. 

האם מקבלים תעודת נאמן בטיחות?

כן, אכן מקבלים תעודת נאמן בטיחות בסוף הקורס בה מצויין כי התלמיד היה נוכח בכל המפגשים ושעבר את המבחן בהצלחה.

האם מתקיים מבחן בקורס?

כן מתקיים מבחן מסכם בסוף הקורס, ציון מעבר 70

מה הנושאים אותם לומדים בקורס נאמני בטיחות?

 • מבוא לתורת הבטיחות בארגון
 • תפקידי נאמני הבטיחות במפעל
 • ועדת בטיחות ופועלה
 • ארגון הבטיחות והגיהות במפעל
 • עקרונות הגנת מכונות
 • ארגונומיה
 • הכרת סיכוני החשמל הקיימים
 • סיכוני האש ומתן פתרונות כיבוי ראשונים
 • הכרת משטחי העבודה
 • שימוש נכון בציוד מגן אישי
 • טלטול ואחסון חומרים
 • מעברים ודרכי גישה שונים
 • תנאים סביבתיים
 • מעבר אודות דוחות וסקרי סיכונים שונים ועוד

?מה קורה למי שלא עובר את המבחן בקורס

במידה ויש משתתף שאינו עובר את המבחן יש לעבור את הקורס מהתחלה ולגשת בסוף הקורס להיבחן שנית

האם יש חובה בחוק לקיים ריענון נאמני בטיחות?

אין חובה בתקנה על קיום ריענון נאמני בטיחות, אך המון ארגונים אכן מקיימים ריענון נאמני בטיחות אחת לשנה על מנת לשמור ולתזכר את תחום הבטיחות בארגון 
ולמנוע תאונות עבודה או “כמעט” תאונות”.

שניפגש? > מלאו פרטיכם : )