שאלות נפוצות – קורס/רענון מדריך עבודה בגובה

כמה זמן נמשך קורס מדריכי עבודה בגובה?
הקורס נמשך7 ימים מלאים.

מה מקבלים בסוף קורס מדריכי עבודה בגובה?
תעודת מדריך מטעם “המכללה לבטיחות ונהיגה במבי” ורישום במרשם המדריכים של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

מהם תנאי הקבלה לקורס מדריכי עבודה בגובה?
המשתתף צריך לענות על לפחות אחד משלושת הסעיפים הרשומים מטה:

  • מנהל עבודה בבניה
  • ממונה בטיחות בעל אישור כשירות בתוקף בשנתיים שקדמו להכשרה לפחות
  • בעל ניסיון מוכח במגוון תחומי הגובה ובשימוש בציוד מגן אישי בשנתיים האחרונות לפחות (ההסמכה להדריך הינה בתחום הניסיון המוצהר בלבד)
  1. בנוסף, יש לחתום על הצהרת בריאות טרם תחילת הקורס.

מהם התנאים למעבר הקורס?

  1. נוכחות מלאה בכל שבעת ימי ההדרכה
  2. מעבר בהצלחה של מבחן עיוני ומעשי
  3. חוות דעת מדריך.

מה קורה במידה ונכשלתי בקורס?
במידה והתלמיד נכשל במבחן המסכם, יהיה רשאי למועד ב’ פעם אחת בלבד, במועד שייקבע על ידינו ובלבד שלא יחלפו 3 חודשים מהמועד הראשון.
תלמיד אשר נכשל במבחן החוזר, לא יהיה זכאי לבקש להבחן פעם נוספת, אלא אם השתכנע מפקח עבודה ראשי בנסיבות המקרה והחניך קיבל על כך אישור חריג בכתב.
הקורס מתבצע בכפוף לאישורנו כבי”ס לעבודה בגובה ועפ”י תכנית של אגף הפיקוח על העבודה.

לאיזה נושאים אוכל להיות מדריך עבודה בגובה?
תלוי. במידה ואתה ממונה בטיחות או מנהל עבודה רשום – אתה מקבל את כל הנושאים הקיימים ורשאי להדריך את כולם.
במידה ואתה מתקבל לקורס מדריכי עבודה בגובה על תקן “נסיון מוכח של שנתיים בתחום” (סעיף מס’ 3 בתנאי הקבלה) אתה תוכל להיות מדריך עבודה בגובה מסוייג רק על אותם נושאים שעליהם יש לך תעודת עבודה בגובה רגילה (של עובד)

האם קורס מדריכי עבודה בגובה מוכר כימי כשירות לממונה בטיחות?
כן, הקורס מוכר כ 7 ימי כשירות לממוני בטיחות

כמה זמן נמשך קורס ריענון מדריכי עבודה בגובה?
הריענון נמשך יום אחד.

כל כמה זמן עליי לבצע ריענון מדריכי עבודה בגובה?
אחת לשנתיים.

האם הריענון מוכר כימי כשירות לממונה בטיחות?
כן, ריענון מדריכי עבודה בגובה מוכר כיום כשירות אחד לממונים.

האם מתקיים מבחן בריענון מדריכי עבודה בגובה?
כן, מבחן עיוני + מעשי

מי מדריך את הקורסים “מדריך עבודה בגובה” ו- “ריענון מדריכי עבודה בגובה”?
את הקורסים מדריך ארז שרקובסקי, המנהל המקצועי של המכללה בכל תחום הגובה וציוד המגן האישי, מהמומחים בתחום!

מה מקבלים בתום הריענון מדריכי עבודה בגובה?
מקבלים תעודה חדשה מטעם “המכללה לבטיחות ונהיגה במבי” עם תוקף מחודש לשנתיים הקרובות ורישום במשרד העבודה.

מה קורה במידה ואיבדתי את תעודת המדריך עבודה בגובה שלי?
במידה וביצעת את הקורס/הריענון דרכנו בעבר – נוכל להוציא לך תעודה חדשה ללא בעיה (זה היתרון בלבצע קורסים מסוג כזה במכללה מוכרת ומסודרת).
במידה ולא  – תצטרך לפנות לאותו המקום בו עברת את הקורס/הריענון האחרון או לבצע אותו מחדש אצלנו.

שניפגש? > מלאו פרטיכם : )